Kategoriarkiv: Miljö, energi och klimat

Det finns ingen miljövänlig uranbrytning

Moderaterna i Berg försöker inbilla sig själva och andra att det går att bryta uran på ett miljövänligt sätt. Det är inte sant, särskilt inte om brytningen skulle ske i alunskiffret i Oviken, där det kanadensiska bolaget Continental Precious Minerals hävda att de har funnit stora urantillgångar.

Jag beklagar att Moderaterna – och tidigare Folkpartiet – i Berg inte inser att ett Uranmoderatgigantiskt dagbrott av den typ som CPM skisserar vore ett oerhört ingrepp i kulturmiljön nära Storsjöns strand. Enorma avfallsmängder skulle bildas – uranhalten är mycket låg – och att Storsjön skulle förorenas är det knappast minsta tvekan om.

Det är viktigt att diskussionen fortsätter och att arbetet mot uranbrytning – och uranjakt överhuvudtaget – fortsätter. Att m och fp utan grund börjar tala om att det skulle gå att bryta uran på ett miljövänligt sätt är ett bevis för detta. Jag ska göra vad jag kan för att bidra.

Valrörelsen drar igång

Skärmavbild 2010-05-30 kl. 20.27.48

Valet den 19 september närmar sig. Det märks redan i hög grad att vi har valår. Frågan är om valrörelsen har börjat så tidigt någon gång tidigare. I partihögkvarteren sprider sig nervositeten och vi kan vänta oss en ganska tuff tid framöver.

Jag hör till dem som beklagar dagens hårda blockpoitik. Partiernas profiler tonas ned när man först ska kompromissa ihop sig inom respektive block. Dessutom leder dagens tvåblockspolitik till att man från olika håll ofta anstränger sig för att tala om hur fel motståndare har i stället för att berätta vad man själv vill uträtta. Min förhoppning är att dagens cementerade blockpolitik ska ersättas av ett mera öppet politiskt förhållningssätt. För landet och demokratin är det ofta bra med breda politiska uppgörelser .

Hursomhelst tänker jag kämpa hårt för en tydlig grön centerpolitik i det kommande valet. Jag kandiderar i första hand till riksdagen, men står denna gång även på kommunlistan i Krokom.

Sedan i våras är jag ordförande för Centerpartiet i Krokom och vi annonserar just nu i kommunens tidningar. Det handlar exempelvis om Krokoms Annonsblad och Alsenbladet, där vi bland annat publicerar denna annons. Jag är övertygad om att ett starkt centerparti är bra för utvecklingen i vår kommun. Grön Politik för Det Goda Livet är parollen!

Nationell vattensamordnare

För en tid sedan ringde Andreas Carlgren. Även om jag känner honom sedan länge är det inte var dag den upptagne och engagerade miljöministern ringer.

Vad ville Andreas? Jo, han ville utse mig till nationell vattensamordnare – och idag blev regeringens utnämning officiell.

Det är ju så att EU:s ramdirektiv för vatten är på väg att införas. I en sådan process är det många frågor som ska klargöras. Min uppgift som vattensamordnare blir att föra dialog med olika inblandade parter på olika nivåer. Jag ska lyssna till vad myndigheter, organisationer och kommuner har för synpunkter och vidarebefordra dem till regeringen.

Det blir ett spännande uppdrag att ta itu med på det nya året. En bra vattenkvalitet ligger i allas intresse, men det är förstås viktigt att åtgärderna blir balanserade och inte slår ut andra viktiga verksamheter i vårt samhälle. Själv kommer jag inleda mitt arbete som vattensamordnare med att resa runt i landet och lyssna till hur man ser på det pågående arbetet kring vattendirektivet. De fem vattenmyndigheterna kommer att höra till de första jag ska besöka.